• yeni
  • kategoriler

#fetihler

15 Ekim 2017

Osmanlılar, Targovişte'yi Kazıklı Voyvoda'dan aldı

555 Yıl4 Ay15 Günoldu
Fatih Sultan mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Targovişte kalesini Eflak prensi III. Vlad'dan aldı. Esirlerini kazıklara geçirerek öldürdüğü için Kazıklı Voyvoda olarak tanınan prens, 1476'da OsmanlIlarla bir çatışmada öldü. Drakula efsanelerinin esin kaynağı olduğu söylenir.
13 Ekim 2017

Osmanlılar, Otranto'yu zaptetti

537 Yıl2 Ay8 Günoldu
Gedik Alamet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, İtalya'daki Napoli Krallığı'na bağlı Otranto şehrini ele geçirerek, Hıristiyan dünyasında paniğe yol açtı. Ama İtalya seferi Fatih'in ölümü nedeniyle yarım kaldı.
13 Ekim 2017

Osmanlılar, Erivan Kalesini ele geçirdi

382 Yıl2 Ay11 Günoldu
Osmanlı kuvvetleri, Revan (Erivan) kalesini zaptetti. İran'daki Safevi hükümdarı Şah Safi'nin iki yıl önce Gürcistan ve Van üzerine yürümesi üzerine, IV. Murat, doğuya bir sefer düzenlemişti.
12 Ekim 2017

Yavuz Sultan Selim, Tebriz'e girdi

503 Yıl1 Ay13 Günoldu

Çaldıran zaferi ertesinde Yavuz Sultan Selim, Tebriz'e girdi. 8 Eylül günü Yakub Camii'nde adına hutbe okundu. Yavuz, kentin sanat ve bilim adamlarını İstanbul'a göç ettirdi.

11 Ekim 2017

Osmanlılar, Macaristan'daki Eğri Kalesi'ni fethetti

421 Yıl7 Günoldu
Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlılara teslim oldu. Kale, 1552'de Kanuni devrinde kuşatılmış ancak Macarlar başarıyla direnmişti. 24 Eylül'de başlayan bu kuşatma esnasında tahtta III. Mehmet vardı.

Hz. İsa, 'Polonya Kralı' ilan edilsin

10 Yıl9 Ay28 Gün
önce oldu