• yeni
  • kategoriler

#osmanlılar

28 Ekim 2017

Osmanlılar, 1. Dünya Savaşı'na girdi

104 Yıl5 Ay23 Günoldu
Amiral Souchon liderliğindeki Göben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) ile dokuz Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanma Rus liman ve gemilerini bombalayarak Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu. Fotoğrafta Yavuz zırhlısı...
27 Ekim 2017

Osmanlı Ordusu, Memlukları yendi

502 Yıl5 Ay24 Günoldu
Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Sipahi ayaklanması iki ağanın başını yedi

416 Yıl3 Ay16 Günoldu
Sipahiler, Celali olaylarını gündeme getirip saraya yürüdü. III. Mehmet, Babüssaade önünde kurulan tahtına oturarak şikayetleri dinledi ve suçlanan Kapı Ağası Gazanfer ile Darüssaade Ağası Osman'ı oracıkta idam ettirdi.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Sipahiler para için isyan etti

426 Yıl2 Ay26 Günoldu
Paralarını tam alamadıkları için ulufe divanında kavga başlatan sipahiler Divan-ı Hümayun'u birbirine kattı. Ertesi gün avlulardan ve saray çevresinden toplanan sipahi cesetleri denize atıldı. Veziriazam Siyavuş Paşa azledildi.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Moltke, II. Mahmut tarafından kabul edildi

182 Yıl3 Ayoldu
Prusyalı kurmay subay Moltke, Sultan II. Mahmut tarafından kabul edildi. Moltke, padişahın Beşiktaş Sarayı'ndaki yaşamına dair anılarında, sarayın Avrupalı sıradan bir zenginin evinden farksız olduğunu anlatacaktır.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Çırağan Sarayı yandı, padişah hiç üzülmedi!

109 Yıl3 Ay2 Günoldu
İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı. Amcası Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için bu sarayı sevmediği rivayet edilen Sultan V. Mehmed Reşat'ın bu yangına üzülmediği Mabeyin Başkatibi Halit Ziya (Uşaklıgil) tarafından yazılacaktır.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Gilan Hakimi, Osmanlılara sığındı

426 Yıl3 Ay9 Günoldu
Ülkesi Safevilerce istila edilen Gilan Hakimi Han Ahmed, Osmanlı topraklarına sığınarak İstanbul'a geldi. Han Ahmed, Kırkçeşme'deki Yusuf Paşa Sarayı'na yerleşti ve burada üç ay kaldı.
1 gün 5 sa. 9 dk. 14 sn. önce

Osmanlı Padişahı Avcı Mehmet doğdu

377 Yıl3 Ay20 Günoldu
Ava düşkünlüğü nedeniyle Avcı Mehmet olarak da ünlenen IV. Mehmet doğdu. 6,5 yaşında Osmanoğullarının 19. padişahı olan Mehmet'iin, 40 sene sonra hal'edilinceye kadar süren hükümdarlığının 5 senesi Edirne'de geçti.
19 Ekim 2017

Islahat Fermanı okundu

163 Yıl1 Ay24 Günoldu
Islahat Fermanı yayımlandı. Sultan Abdülmecit, devletin kurtarılması için reformlar yapılacağını duyurdu. Ferman, Bab-ı Ali'de bakanlar, yüksek memurlar ve cemaat ileri gelenleri önünde okundu.
19 Ekim 2017

Cem Sultan, İtalya'da esaret altında öldü

524 Yıl1 Ay27 Günoldu
Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan, Napoli yakınlarında esaret altında öldü. Ağabeyi II. Bayezid üç gün yas ilan etti. Tahnit edilen naaşı pazarlık konusu yapılacak ve ancak 1499'da getirilebilecektir.
18 Ekim 2017

Yavuz Sultan Selim, Eyüp'e ordugah kurdu

505 Yıl22 Günoldu
Yavuz Sultan Selim, Eyüp'e yakın Fil Çayırı'nda ordugah kurdu. Eyüp Sultan'ı, babasının ve büyükbabası Fatih'in türbelerini ziyaret etti. Şah İsmail'le yapacağı savaşı planlamak üzere bir meclis topladı.
18 Ekim 2017

İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasına kanal fermanı...

428 Yıl1 Ay15 Günoldu
III. Murat bir fermanla İzmit Körfezi'yle Sapanca Gölü arasında bir kanal açılmasını onayladı. Projenin amacı Bolu ve Kocaeli ormanlarından İstanbul'a daha çok odun ve kereste sağlanmasıydı.
18 Ekim 2017

İngiltere'nin ilk elçisi İstanbul'da...

436 Yıl26 Günoldu
İlk İngiltere elçisi İstanbul'a geldi. Elçi William Harborne, Sultan III. Murat'a hediyeler sunacak ve ülkesi tüccarlarına serbest ticaret hakkı tanıyan bir ferman alarak dönecektir.
18 Ekim 2017

Cezayirli Gazi Hasan Paşa hayata veda etti

229 Yıl1 Ay2 Günoldu
III. Selim devrinin sadrazamlarından Cezayirli Gazi Hasan Paşa öldü. Hayatı sürekli cephede geçen ve kıymetli bir asker olan Paşa, evcilleştirdiği bir aslanla dolaşması ile meşhurdu.
18 Ekim 2017

Pargalı İbrahim'in yerine Ayas Mehmet Paşa geldi

483 Yıl1 Ay6 Günoldu
Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı üzerine Ayas Mehmet Paşa veziriazam oldu. Konağının bulunduğu semte adını veren Ayas Paşa, vebadan öleceği Temmuz 1539'a kadar bu görevde kalacaktır.
18 Ekim 2017

Kaptan-ı Derya Piyale Paşa boğduruldu

375 Yıl1 Ay8 Günoldu
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa, rüşvet aldığı gerekçesiyle Yalı Köşkü'nde Sultan İbrahim'in önünde boğuldu. Yerine Silahtar Yusuf Paşa getirilecektir.
18 Ekim 2017

İstanbul Antlaşması imzalandı

165 Yıl1 Ay9 Günoldu
Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı İstanbul Antlaşması imzalandı. İngiltere Kraliçesi Victoria ve Fransa İmparatoru III. Napoleon, Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti ile ittifakı kabul etti.
18 Ekim 2017

Fevkalade Divan-ı Harb-i Örfi lağvedildi

100 Yıl1 Ay13 Günoldu
Aralık 1918'de kurulan Fevkalade Divan-ı Harb-i Örfi lağvedildi. Yerine Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfisi kuruldu. Yeni heyetin ilk işi, yarım kalan Yozgat tehciri davasına kaldığı yerden devam etmek oldu.
18 Ekim 2017

Kavuk ve sarık yasaklandı

190 Yıl1 Ay18 Günoldu
Sultan II. Mahmut yayımladığı bir fermanla kavuk ve sarığı yasakladı. Sadece ilmiye sınıfından olanların sarık ve biniş (cüppe) giyeceklerini duyurdu. Kendisi de fermana uygun bir üniforma giyerek denetimlere çıktı.
17 Ekim 2017

Mora isyanı bastırıldı

249 Yıl12 Günoldu
Rus-Osmanlı savaşı sürerken, Osmanlı askerleri Mart ayından beri süren Mora isyanını bastırdı. Asi Rumlar, Aleksey Orlov'un başını çektiği Ruslar tarafından destekleniyordu.

Karakolda kendi kendini öldüresiye dövmüş

16 Yıl6 Ay9 Gün
önce oldu

Rakı şişelerine deniz suyu doldurup sattı

51 Yıl4 Ay21 Gün
önce oldu

Bir kadın için en büyük ceza bensizlik

9 Yıl3 Ay22 Gün
önce oldu