• yeni
  • kategoriler

#osmanlılar

28 Ekim 2017

Osmanlılar, 1. Dünya Savaşı'na girdi

105 Yıl2 Ay21 Günoldu
Amiral Souchon liderliğindeki Göben (Yavuz) ve Breslau (Midilli) ile dokuz Osmanlı savaş gemisinden oluşan bir donanma Rus liman ve gemilerini bombalayarak Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine neden oldu. Fotoğrafta Yavuz zırhlısı...
27 Ekim 2017

Osmanlı Ordusu, Memlukları yendi

503 Yıl2 Ay22 Günoldu
Sadrazam Hadım Sinan Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusu, Memlukları Gazze yakınlarında yendi.
20 Ekim 2017

Sipahi ayaklanması iki ağanın başını yedi

417 Yıl14 Günoldu
Sipahiler, Celali olaylarını gündeme getirip saraya yürüdü. III. Mehmet, Babüssaade önünde kurulan tahtına oturarak şikayetleri dinledi ve suçlanan Kapı Ağası Gazanfer ile Darüssaade Ağası Osman'ı oracıkta idam ettirdi.
20 Ekim 2017

Sipahiler para için isyan etti

426 Yıl11 Ay24 Günoldu
Paralarını tam alamadıkları için ulufe divanında kavga başlatan sipahiler Divan-ı Hümayun'u birbirine kattı. Ertesi gün avlulardan ve saray çevresinden toplanan sipahi cesetleri denize atıldı. Veziriazam Siyavuş Paşa azledildi.
20 Ekim 2017

Moltke, II. Mahmut tarafından kabul edildi

182 Yıl11 Ay29 Günoldu
Prusyalı kurmay subay Moltke, Sultan II. Mahmut tarafından kabul edildi. Moltke, padişahın Beşiktaş Sarayı'ndaki yaşamına dair anılarında, sarayın Avrupalı sıradan bir zenginin evinden farksız olduğunu anlatacaktır.
20 Ekim 2017

Çırağan Sarayı yandı, padişah hiç üzülmedi!

110 Yıloldu
İstanbul'daki Çırağan Sarayı yandı. Amcası Abdülaziz tarafından yaptırıldığı için bu sarayı sevmediği rivayet edilen Sultan V. Mehmed Reşat'ın bu yangına üzülmediği Mabeyin Başkatibi Halit Ziya (Uşaklıgil) tarafından yazılacaktır.
20 Ekim 2017

Gilan Hakimi, Osmanlılara sığındı

427 Yıl7 Günoldu
Ülkesi Safevilerce istila edilen Gilan Hakimi Han Ahmed, Osmanlı topraklarına sığınarak İstanbul'a geldi. Han Ahmed, Kırkçeşme'deki Yusuf Paşa Sarayı'na yerleşti ve burada üç ay kaldı.
20 Ekim 2017

Osmanlı Padişahı Avcı Mehmet doğdu

378 Yıl18 Günoldu
Ava düşkünlüğü nedeniyle Avcı Mehmet olarak da ünlenen IV. Mehmet doğdu. 6,5 yaşında Osmanoğullarının 19. padişahı olan Mehmet'iin, 40 sene sonra hal'edilinceye kadar süren hükümdarlığının 5 senesi Edirne'de geçti.
3 sa. 12 dk. 6 sn. önce

Islahat Fermanı okundu

163 Yıl10 Ay22 Günoldu
Islahat Fermanı yayımlandı. Sultan Abdülmecit, devletin kurtarılması için reformlar yapılacağını duyurdu. Ferman, Bab-ı Ali'de bakanlar, yüksek memurlar ve cemaat ileri gelenleri önünde okundu.
3 sa. 12 dk. 6 sn. önce

Cem Sultan, İtalya'da esaret altında öldü

524 Yıl10 Ay25 Günoldu
Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan, Napoli yakınlarında esaret altında öldü. Ağabeyi II. Bayezid üç gün yas ilan etti. Tahnit edilen naaşı pazarlık konusu yapılacak ve ancak 1499'da getirilebilecektir.
1 gün 3 sa. 11 dk. 26 sn. önce

Yavuz Sultan Selim, Eyüp'e ordugah kurdu

505 Yıl9 Ay20 Günoldu
Yavuz Sultan Selim, Eyüp'e yakın Fil Çayırı'nda ordugah kurdu. Eyüp Sultan'ı, babasının ve büyükbabası Fatih'in türbelerini ziyaret etti. Şah İsmail'le yapacağı savaşı planlamak üzere bir meclis topladı.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasına kanal fermanı...

428 Yıl10 Ay13 Günoldu
III. Murat bir fermanla İzmit Körfezi'yle Sapanca Gölü arasında bir kanal açılmasını onayladı. Projenin amacı Bolu ve Kocaeli ormanlarından İstanbul'a daha çok odun ve kereste sağlanmasıydı.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

İngiltere'nin ilk elçisi İstanbul'da...

436 Yıl9 Ay24 Günoldu
İlk İngiltere elçisi İstanbul'a geldi. Elçi William Harborne, Sultan III. Murat'a hediyeler sunacak ve ülkesi tüccarlarına serbest ticaret hakkı tanıyan bir ferman alarak dönecektir.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

Cezayirli Gazi Hasan Paşa hayata veda etti

229 Yıl10 Ayoldu
III. Selim devrinin sadrazamlarından Cezayirli Gazi Hasan Paşa öldü. Hayatı sürekli cephede geçen ve kıymetli bir asker olan Paşa, evcilleştirdiği bir aslanla dolaşması ile meşhurdu.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

Pargalı İbrahim'in yerine Ayas Mehmet Paşa geldi

483 Yıl10 Ay4 Günoldu
Pargalı İbrahim Paşa'nın idamı üzerine Ayas Mehmet Paşa veziriazam oldu. Konağının bulunduğu semte adını veren Ayas Paşa, vebadan öleceği Temmuz 1539'a kadar bu görevde kalacaktır.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

Kaptan-ı Derya Piyale Paşa boğduruldu

375 Yıl10 Ay6 Günoldu
Kaptan-ı Derya Piyale Paşa, rüşvet aldığı gerekçesiyle Yalı Köşkü'nde Sultan İbrahim'in önünde boğuldu. Yerine Silahtar Yusuf Paşa getirilecektir.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

İstanbul Antlaşması imzalandı

165 Yıl10 Ay7 Günoldu
Mustafa Reşit Paşa'nın hazırladığı İstanbul Antlaşması imzalandı. İngiltere Kraliçesi Victoria ve Fransa İmparatoru III. Napoleon, Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti ile ittifakı kabul etti.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

Fevkalade Divan-ı Harb-i Örfi lağvedildi

100 Yıl10 Ay11 Günoldu
Aralık 1918'de kurulan Fevkalade Divan-ı Harb-i Örfi lağvedildi. Yerine Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfisi kuruldu. Yeni heyetin ilk işi, yarım kalan Yozgat tehciri davasına kaldığı yerden devam etmek oldu.
1 gün 3 sa. 11 dk. 27 sn. önce

Kavuk ve sarık yasaklandı

190 Yıl10 Ay16 Günoldu
Sultan II. Mahmut yayımladığı bir fermanla kavuk ve sarığı yasakladı. Sadece ilmiye sınıfından olanların sarık ve biniş (cüppe) giyeceklerini duyurdu. Kendisi de fermana uygun bir üniforma giyerek denetimlere çıktı.
17 Ekim 2017

Mora isyanı bastırıldı

249 Yıl9 Ay10 Günoldu
Rus-Osmanlı savaşı sürerken, Osmanlı askerleri Mart ayından beri süren Mora isyanını bastırdı. Asi Rumlar, Aleksey Orlov'un başını çektiği Ruslar tarafından destekleniyordu.

Hülya Avşar, Ricky Martin'in poposunu elledi

21 Yıl3 Ay2 Gün
önce oldu

Kompresörle arkadaşını şişirmeye kalktı

57 Yıl7 Ay5 Gün
önce oldu

Nihat Doğan, saunaya 'anadan doğma' girince...

10 Yıl8 Ay27 Gün
önce oldu

Cenabı Allah'ı size emanet ediyorum

17 Yıl3 Ay7 Gün
önce oldu