Yıldırım Bayezid, Niğbolu'da Haçlılar'ı bozguna uğrattı

621 Yıl4 Ay27 Günoldu
Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu, Tuna Nehri üzerindeki Niğbolu Kalesi yakınlarında Haçlı Ordusu'nu bozguna uğrattı. Bu zafer, Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'daki nüfuzunu arttırdı.