Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilanının 10. Yılı sebebiyle Nutuk'u okudu.
Ne Zaman Oldu 29 Ekim 1933